Statistikat e tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri

Çmimi mesatar i shitjes për m2 viti 2022

Ky grafik tregon variacionet e cmimeve në Shqipëri dhe Tiranë, përgjatë vitit 2022. Muajit që rezultojnë me cmime më të larta janë Dhjetor-Janar dhe Korrik-Gusht. Kjo periudhë përputhet me ardhjen e emigrantëve, të cilët janë të interesuar për të blerë prona dhe sjellin valute kash. Muajit më të lirë për të blerë një apartament janë Maji dhe Tetori.

Çmimi mujor mesatar i qëras viti 2022

Ky grafik tregon ndryshmet e shtëpive me qëra në Shqipëri dhe Tirane, përgjat vitit 2022. Muajit që rezultojnë me cmime më të larta janë edhe këtu Dhjetor-Janar, kurse më të lira Maj dhe Shtator. Qëraja mesatare në Tiranë është 360 euro, ndërsa në Shqipëri 250 euro. Për të parë qerane e apartamenteve sipas madhesis, zgjidhni nga lista e poshtme.

Krahasimi i çmimeve mes vitit 2021 dhe 2022

Grapfiku i mëposhtëm me kolona horizontale jep një krahasim të cmimeve per cdo Reth (apo bashki), mes vitit 2021 dhe vitit 2022 për shitjet e shtepive dhe apartamenteve për m2. Pjesa e fundit tregon ndryshimin në përqindje të cmimeve për cdo reth. Ngjyra e kuqe tregon një rritje të cmimeve dhe e verdha një ulje. Trendi i përgjithshem tregon një rritje të cmimit të shitjes në shumicen e retheve Shqiptare me 17% afersisht për metër katror. *Disa cmime rezultojnë në ulje të madhe (Si Kruja dhe Gjirokastra), kjo ndodh sepse këto rethe nuk ka shumë prona në databaze.

Pronat e disponueshme në shitje sipas bashkive

Ky grafik me pite tregon numrin e prona total të disponueshme në shitje në cdo reth. Nga grafiku mund të shihet se Tirana ka më shumë prona në shitje se të gjitha rethet e tjera duke përfshirë gati 3/4 e pronave totale në shitje. Rethi i dytë me më shumë prona rezulton Durrësi, ndjekur nga Saranda, Vlora dhe Shkodra.

Pronat me çmim më të ulët sipas bashkive

Këto janë pronat më të lira që shiten sot per cdo reth, disa edhe se shume të vjetra mund të jenë një mundesi investimi.

Pronat me çmim më të lartë sipas bashkive

Shtëpitë me të shtrenjtë në Shqipëri për çdo reth. Kryeson Tirana me një vilë prej 2'500'000 euro.

Tabela e çmimeve të shitjes sipas rajonit

Cmimi mesatar per shitjen e apartamenteve apo shtepive, per nje hyrje 1+1, 2+1 dhe 3+1

Rrethi1+1 60m22+1 78m23+1 120m2
Tiranë€70,375.72€91,488.44€140,751.45
Berat€66,101.40€85,931.82€132,202.80
Sarandë€59,285.81€77,071.56€118,571.63
Durrës€50,598.09€65,777.52€101,196.19
Vlorë€50,331.68€65,431.18€100,663.35
Kavajë€47,928.98€62,307.67€95,857.95
Pogradec€41,507.07€53,959.19€83,014.13
Bulqizë€40,907.40€53,179.62€81,814.80
Elbasan€39,833.39€51,783.41€79,666.78
Lezhë€39,261.59€51,040.07€78,523.18
Kurbin€39,000.00€50,700.00€78,000.00
Shkodër€38,817.91€50,463.28€77,635.81
Gramsh€33,675.80€43,778.54€67,351.60
Fier€31,591.03€41,068.34€63,182.06
Kuçovë€26,766.00€34,795.80€53,532.00
Lushnjë€22,680.90€29,485.17€45,361.79
Përmet€21,396.00€27,814.80€42,792.00
Korçë€21,329.59€27,728.47€42,659.19
Krujë€14,347.80€18,652.14€28,695.60
Gjirokastër€13,432.80€17,462.64€26,865.60

Rreth Raportit Homezone.al

Si është gjeneruar ky raport

Përgjegjsitë

Te drejtat e autorit