Statistikat e tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri

Çmimi mesatar i shitjes për m2 viti 2023

Ky grafik tregon variacionet e cmimeve në Shqipëri dhe Tiranë, përgjatë vitit 2023.

Çmimi mujor mesatar i qëras viti 2023

Ky grafik tregon ndryshmet e shtëpive me qëra në Shqipëri dhe Tirane, përgjat vitit 2023.

Krahasimi i çmimeve mes vitit 2022 dhe 2023

Grapfiku i mëposhtëm me kolona horizontale jep një krahasim të cmimeve per cdo Reth (apo bashki), mes vitit 2022 dhe vitit 2023 për shitjet e shtëpive dhe apartamenteve për m2. Pjesa e fundit tregon ndryshimin në përqindje të cmimeve për cdo reth. Ngjyra e kuqe tregon një rritje të cmimeve dhe e verdha një ulje.

Pronat e disponueshme në shitje sipas bashkive

Ky grafik me pite tregon numrin e prona total të disponueshme në shitje në cdo reth. Nga grafiku mund të shihet se Tirana ka më shumë prona në shitje se të gjitha rethet e tjera duke përfshirë gati 3/4 e pronave totale në shitje. Rethi i dytë me më shumë prona rezulton Durrësi, ndjekur nga Saranda, Vlora dhe Shkodra.

Pronat me çmim më të ulët sipas bashkive

Këto janë pronat më të lira që shiten sot per cdo reth, disa edhe se shume të vjetra mund të jenë një mundesi investimi.

Pronat me çmim më të lartë sipas bashkive

Shtëpitë me të shtrenjtë në Shqipëri për çdo reth. Kryeson Tirana me një vilë prej 2'500'000 euro.

Tabela e çmimeve të shitjes sipas rajonit

Cmimi mesatar per shitjen e apartamenteve apo shtepive, per nje hyrje 1+1, 2+1 dhe 3+1

Rrethi1+1 60m22+1 78m23+1 120m2
Vlorë€84,802.83€110,243.68€169,605.66
Tiranë€84,508.91€109,861.58€169,017.82
Krujë€66,881.00€86,945.30€133,762.00
Durrës€66,687.74€86,694.06€133,375.48
Lezhë€65,233.90€84,804.07€130,467.80
Fier€64,525.02€83,882.53€129,050.04
Sarandë€59,916.99€77,892.09€119,833.98
Kavajë€48,726.67€63,344.67€97,453.35
Shkodër€48,280.84€62,765.09€96,561.68
Gjirokastër€47,719.50€62,035.35€95,439.00
Elbasan€42,349.96€55,054.95€84,699.92
Pogradec€41,880.77€54,445.00€83,761.54
Berat€41,132.70€53,472.51€82,265.40
Lushnjë€38,996.88€50,695.94€77,993.76
Korçë€35,593.81€46,271.95€71,187.62
Devoll€24,000.00€31,200.00€48,000.00
Përmet€21,820.88€28,367.14€43,641.76
Malësi e Madhe€3,300.00€4,290.00€6,600.00

Rreth Raportit Homezone.al

Si është gjeneruar ky raport

Përgjegjsitë

Te drejtat e autorit